01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.07.2010 

פוטסיום (בדם)

(K+ Potassium (B (קוד בדיקה: 4132)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים האלה:
 • מחלות כליה כגון אי-ספיקת כליות חדה.
 • תת-פעילות יותרת הכליה.
 • עודף אשלגן במזון.
 • פירוק מסיבי של תאים.
 • תרופות.
 • חמצת בדם.
 
לעתים כדוריות הדם האדומות בדגימה מתפרקות לאחר שנלקחה. במצב זה רמת האשלגן גבוהה שתתקבל בתוצאות לא תשקף את רמתו בגוף.
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים האלה:
 • טיפול במשתנים (מעודדי שתן).
 • שלשולים.
 • הקאות.
 • מחלות כליה.
 • יתר פעילות של יותרת הכליה.
 • חסר תזונתי.
 • בססת הדם.
 
מחלות כליה שונות עשויות לגרום הן לעלייה והן לירידה ברמת האשלגן בדם.
 • ערכים לא תקינים של אשלגן בדם מחייבים התייעצות עם רופא.