21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.07.2010 

כלוריד (בדם)

(Cl- Chloride (B (קוד בדיקה: 2435)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים הנמצאים בטווח הרמות התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • התייבשות.
 • מחלות כליה.
 • צריכה מוגברת במזון.
 • מחלות האדרנל.
 • צריכת סטרואידים.
 • הפרעות במאזן החומצה-בסיס.
 
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • הקאה או שלשול ממושך.
 • אי-ספיקת לב.
 • נטילת משתנים.
 • עודף נוזלים.
 • מחלות ריאה.
 • מחלות האדרנל.
 • הפרעות במאזן החומצה-בסיס.