01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.07.2010 

הפטוגלובין (בדם)

Haptoglobin (קוד הבדיקה: 3010)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • אנמיה הנגרמת כתוצאה מפירוק כדוריות דם אדומות (אנמיה המוליטית) מסיבות שונות כגון מחלות תורשתיות או נרכשות, זיהום, טיפול תרופתי, הרס מכני על ידי מסתם תותב, תגובה לעירוי דם.
  • מחלות כבד, בו מיוצר ההפטוגלובין.
 
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבי דחק, דלקות, זיהומים, טראומה או אוטם של הלב.