20 ינואר 2018 ד' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  28.07.2010 

זמן תרומבופלסטין חלקי (בדם)

PTT (קוד בדיקה: 56104)

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך תקין משקף משך זמן הנחשב תקין לשם ייצור קריש דם.
ערך גבוה יכול להיות תוצאה רצויה אצל נבדקים הנוטלים תרופות נוגדות קרישה כמו הפרין וקומדין.
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • חסר מלידה בגורמי קרישה.
  • מחלת כבד כרונית או הפרעה זמנית בתפקודי הכבד, היות שגורמי הקרישה מיוצרים בכבד.
  • חסר בוויטמין K.
  • נוכחות של נוגדנים לגורמי קרישה - Lupus Anticoagulant) LA).
  • קרישה תוך-כלית (DIC).