22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  28.07.2010 

אימונופיקסציה באלקטרופורזה (בדם)

(Immunofixation test (B (קוד בדיקה: 6333)

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

לא נמצאו מקטעים של נוגדנים מונוקלונאליים (חד שבטיים) .

ערכים שאינם תקינים

התשובה תפרט את הממצאים.

הסבר לתוצאות

יש לדון בתוצאות הבדיקה עם הרופא המטפל.
מקטע מונוקלונאלי (חד שבטי) ייתכן במצבים הבאים:
  • מיאלומה נפוצה.
  • Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) MGUS)
  • מקרוגלובולינמיה.