12 אוגוסט 2020 כ"ב אב תש"פ
עדכון אחרון:  28.07.2010 

אלקטרופורזה של חלבונים (בדם)

(Protein Electrophore. (B (קוד בדיקה: 116)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

מבט כללי

מטרת הבדיקה

חלק מאיבחון מחלות דוגמת מיאלומה נפוצה (multiple myeloma).

סקירה

חלבוני הדם נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: אלבומין וגלובולין. אלבומין מהווה כ-60% מכלל החלבונים בדם. הגלובולינים מתחלקים לשלוש תת-קבוצות: אלפא, ביתא וגמא. אוכלוסיית החלבונים הנבדקת בבדיקה זו היא הגמא גלובולינים, המתפקדים כנוגדנים.
במהלך הבדיקה עוברת דגימת דם בדיקה המכונה אלקטרופורזה. זו שיטה שבאמצעותה מפרידים את חלבוני הדם על פי מטענם החשמלי. הבדיקה מאפשרת לזהות שיבוש בבקרת החלוקה של תאים מייצרי נוגדנים במוח העצם. שיבוש זה אופייני למיאלומה נפוצה ולמחלות דוגמת מיאלומה.

מהי מיאלומה נפוצה?

מיאלומה נפוצה היא מחלת סרטן של תאים במוח העצם, המכונים תאי פלסמה. תאי הפלסמה מייצרים נוגדנים, כאשר כל תא פלסמה יודע לייצר נוגדנים מסוג אחד בלבד. נוגדנים כאלו נקראים "חד שבטיים" (מונוקלונאלים) מכיוון שמקורם בסוג אחד של תאי פלסמה.
במיאלומה נפוצה יוצאת החלוקה של תא פלסמה במוח העצם מכלל בקרה תקינה והוא מתחלק פעמים רבות, כך שנוצר ריבוי תאים מאותו הסוג. כול התאים הללו ייצרו עותקים רבים של נוגדנים "חד שבטיים", כלומר עותקים רבים של אותו סוג של נוגדן.

בדיקה באמצעות מטען חשמלי

השיבוש בייצור הנוגדנים יזוהה בבדיקה, המתבססת על העובדה שנוגדנים מאותו סוג הם גם בעלי מטען חשמלי זהה. בתהליך האלקטרופורזה מצטברים החלבונים ובכללם הנוגדנים על פי מטענם החשמלי. לפיכך, נוגדנים מסוג מסוים שהם בעלי מטען חשמלי זהה יתרכזו במקום אחד ויתהווה מצבור שלהם. גודלו של המצבור מעיד על חריגות בייצור הנוגדנים.
הבדיקה אינה מאפשרת לזהות את סוג הנוגדן, או הנוגדנים, אשר בקרת ייצורם השתבשה. לכן, כאשר תוצאת הבדיקה אינה תקינה, נשלחת הדגימה לבדיקה המכונה אימונופיקסציה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי נטילת דם מהווריד.