22 פברואר 2020 כ"ז שבט תש"פ
עדכון אחרון:  28.07.2010 

אלקטרופורזה של חלבונים (בדם)

(Protein Electrophore. (B (קוד בדיקה: 116)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

לא נמצאו מקטעים של נוגדנים מונוקלונאליים (חד שבטי).

ערכים שאינם תקינים

כאשר יש חשד להימצאות מצבור של חלבון מונוקלונאלי תועבר הדגימה לבדיקה המכונה אימונופיקסציה.

הסבר לתוצאות

מקטע מונוקלונאלי (חד שבטי) ייתכן במצבים הבאים:
  • מיאלומה נפוצה.
  • Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) MGUS)
  • מקרוגלובולינמיה.