26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.07.2010 

אריתרופואטין (בדם)

(Erythropoietin (B (קוד בדיקה: 2668)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • אנמיה, הנגרמת מכשל של מוח העצם, מחסרי תזונה, או מכל סיבה אחרת מלבד הפרעה בייצור אריתרופוייטין.
  • גידול של הכליה או יותרת הכליה.
 
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים: