18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  28.07.2010 

יאנוס קינאז - מוטציה (בדם)

.Janus Kinase 2-JAK2-mut (קוד בדיקה: 38927)

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

לא זוהתה מוטציה.

ערכים שאינם תקינים

Jak 2 mutation.

הסבר לתוצאות

מוטציה בגן של JAK2 נקראת Val617Phe וקשורה למצבים הבאים:
  • Polycythemia Vera.
  • Essential Thrombocythemia.
  • Myelofibrosis.