18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  28.07.2010 

סוג דם

Blood Group+Rh (קוד בדיקה: 6900)

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

הסבר לתוצאות

תוצאת סוג הדם ניתנת לבירור בבנק הדם או על ידי הרופא המטפל.
התשובה תכלול את אחד מארבעת סוגי הדם (A,B,AB,O). במידה שקיים אנטיגן Rh יהיה סימן של (+) ובמידה שאנטיגן Rh אינו קיים יהיה סימן של (- ).

משמעות התוצאות עבור נשים הרות

  • rh חיובי - אין צורך בבדיקות נוספות.
  • rh שלילי - זריקת נוגדנים נגד Rh (Anti D) בזמן ההיריון בשבוע 28 וכן מיד לאחר הלידה אם היילוד הוא rh חיובי, או לאחר הפלה.