20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  17.05.2018 

קומבס עקיף (בדם) - מקבץ בדיקות

Coomb's indirect Battery (קוד מקבץ/סוללה: 6886)

עדכון אחרון:  17.05.2018 

תחומים:

פריון, הריון ולידה

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי) - אין נוגדנים לתאי דם אדומים בדם הנבדק. 

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי) - קיימים נוגדנים לתאי דם אדומים בדם הנבדק. 
כאשר מתקבלת תשובה חיובית הבדיקה תועבר לביצוע פנל נוגדנים לכדוריות דם, שהיא בדיקה הנותנת פרוט של הנוגדנים שנמצאו. 

הסבר לתוצאות

  • רק נשים בעלות סוג דם Rh negative נדרשות לבצע את הבדיקה. לפיכך, מוצגת כאן משמעות תוצאות הבדיקה עבור קבוצה זו בלבד.
 
ערך חיובי בבדיקה (Positive) מעיד כי בדמה של האֵם קיימים נוגדנים לכדוריות דם אדומות. מזיהוי זה לא ניתן לקבוע האם אלו נוגדנים לכדוריות הדם של העובר. לכן, הבדיקה תועבר לביצוע סקר לזיהוי הנוגדנים (פנל נוגדנים). מטרת הפנל היא לתת פרוט של הנוגדנים שנמצאו. 
אם הנוגדנים שנמצאו הם אכן לכדוריות הדם של העובר, הנבדקת לא תצטרך לקבל זריקת anti D. זריקה זו נועדה למנוע התפתחות נוגדנים לכדוריות הדם של העובר. כאשר כבר הספיקו להתפתח נוגדנים, הזריקה כבר אינה יעילה. 
במצב זה ייתכן צורך במעקב היריון-בסיכון ובניטור רמת הנוגדנים בדם האם מחשש לאנמיה בעובר, שנגרמת מהרס כדוריות הדם של העובר על ידי הנוגדנים בדם האם. 
אם מדובר בנוגדנים שאינם לכדוריות הדם של העובר ניתן להזריק את ה-anti D. 
ערך שלילי בבדיקה (Negative) מעיד כי לא נמצאו נוגדנים לכדוריות הדם של העובר ולפיכך מתן זריקת anti D יהיה יעיל ב-72 השעות הקרובות. מטרת ההזרקה של נוגדנים מסוג anti D היא להרוס כל תא דם אדום המגיע מהעובר למחזור הדם של האם. אם העובר הוא (Rh+), לאחר קבלת הזריקה האם לא תפתח נוגדנים לכדוריות הדם האדומות שלו.