27 נובמבר 2021 כ"ג כסלו תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.07.2010 

דיסאוטונומיה משפחתית (בדם)

Familial Dysautonomia (קוד בדיקה: 3895)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

תחומים:

פריון, הריון ולידה

נושאים:

בדיקות גנטיות

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) – הנבדק אינו נושא את הגן הפגום.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) – הנבדק נושא את הגן הפגום וקיימת אפשרות שהגן יועבר לצאצאיו.

הסבר לתוצאות

במקרה של תשובה חיובית יש להתייעץ עם מרפאה גנטית.
הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן למחלה.