27 יוני 2022 כ"ח סיון תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.07.2010 

רטיקולוציטים (בדם)

Reticulocytes (קוד בדיקה: 5044)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת יכולת הייצור של כדוריות דם אדומות במוח העצם.
  • סיוע באבחון הסיבה לחוסר דם (אנמיה).
 

סקירה

רטיקולוציטים הם תאי דם אדומים לא בשלים המיוצרים במוח העצם. בבדיקה זו נמדד אחוז הרטיקולוציטים מכלל תאי הדם האדומים. 
באופן תקין קיים איזון בין פירוק כדוריות דם אדומות לבין ייצורן. איזון יכול להיות מופר באיבוד דם, בפירוק מוגבר של כדוריות דם אדומות או בהפרעה בייצורן. התוצאה של הפרת האיזון היא אנמיה. 
הבדיקה מסייעת להבדיל בין סיבות שונות לחוסר דם ומהווה מדד ליכולת הייצור של מוח העצם. 
חוסר דם מביא להגברת ייצור תאי דם אדומים במוח העצם, כפיצוי על המחסור. מנגנון זה גורם לשחרור יתר של תאי דם אדומים בלתי בשלים (רטיקולוציטים) למחזור הדם. עלייה באחוז הרטיקולוציטים מתוך כלל תאי הדם האדומים משמעותה שמוח העצם מייצר יותר תאי דם אדומים. 
במצב בריאותי תקין, רק כ- 2%-0.5% מתאי הדם האדומים במחזור הדם הם רטיקולוציטים. ריבוי הרטיקולוציטים בזמן חוסר דם מעיד על יכולת ייצור תקינה של מוח העצם המותאמת לצורכי הגוף. 
כאשר יש דימום או המוליזה (פירוק מסיבי של כדוריות דם אדומות), יגבר ייצור כדוריות הדם האדומות במוח העצם כדי לפצות על אובדן הדם. כאשר קיימת הפרעה בייצור תאי דם במוח העצם, לא תיראה עלייה במספר הרטיקולוציטים בזמן חוסר דם, או שתיראה עלייה קלה בלבד. 

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.