25 מאי 2022 כ"ד אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.07.2010 

רטיקולוציטים (בדם)

Reticulocytes (קוד בדיקה: 5044)

עדכון אחרון:  28.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

עלייה תקינה בכמות הרטיקולוציטים יכולה להתרחש במצבים הבאים:
 • עקב אובדן של דם, אם כתוצאה מדימום או כתוצאה מפירוק תאי דם אדומים מסיבות שונות במצב זה העלייה הינה מנגנון פיצוי תקין של הגוף, על אף שהגורם אשר בבסיסה אינו תקין.
 • תיקון של חוסר תזונתי בברזל, חומצה פולית וויטמין B12. חומרים אלו משמשים כאבני בניין לתאי הדם האדומים. עלייה בייצורן במוח העצם תבוא במקביל לעליה בכמות הרטיקולוציטים.
 • שהייה בגבהים תגרום לעליה ברמת הרטיקולוציטים עקב הצורך הטבעי של הגוף להגביר את ייצור תאי הדם האדומים בעקבות הירידה בלחץ החלקי של החמצן.
 
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • דימום.
 • המוליזה.
 • מחלות בהן יש פגיעה בייצור ההמוגלובין (תלסמיה, אנמיה חרמשית).
 • עישון.
 • בזמן הריון ערך גבוה ייחשב לא תקין במידה שהוא מלווה בירידה ברמת ההמוגלובין.
 
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • חוסרי תזונה (ברזל, חומצה פולית, ויטמין B12).
 • מחלות מוח העצם (כשל ראשוני, מחלות הדם).
 • טיפול בכימותרפיה או הקרנות.
 • חסר באריתרופואטין (אי-ספיקת כליות).