23 מאי 2022 כ"ב אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  29.07.2010 

X שביר (בדם)

Fragile X (קוד בדיקה: 3896)

עדכון אחרון:  29.07.2010 

תחומים:

פריון, הריון ולידה

נושאים:

בדיקות גנטיות

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) - הנבדקת אינה נשאית של הגן הפגום. 

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) - הנבדקת נושאת את הגן הפגום וקיימת אפשרות שהגן יועבר לצאצאים. 

הסבר לתוצאות

במקרה של תשובה חיובית יש להתייעץ עם מרפאה גנטית.