22 פברואר 2020 כ"ז שבט תש"פ
עדכון אחרון:  26.03.2019 

פקטור קרישה 11 (בדם) - מקבץ בדיקות

Factor XI Battery (קוד מקבץ/סוללה: 5998)

עדכון אחרון:  26.03.2019 

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) יכול לנבוע ממקור תורשתי.
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • מצב תורשתי.
  • מחלת כבד מערכתית (מפושטת).