24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  29.07.2010 

פקטור 5 ליידן (בדם)

(Factor V (Leiden (קוד בדיקה: 5220)

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Normal - לא נמצאה מוטציה בגן. 

ערכים שאינם תקינים

נמצאה מוטציה בגן. המוטציה יכולה להיות
  • הטרוזיגוטית (Heterozygote) - רק גן אחד שאחראי לייצור פקטור 5 נושא את המוטציה.
  • הומוזיגוטית (Homozygote) - שני הגנים שאחראיים לייצור פקטור 5 נושאים את המוטציה.
 

הסבר לתוצאות

תשובה חיובית לנוכחות מוטציה בפקטור 5 ליידן קשורה בנטייה לקרישות יתר. הדבר נכון הן לגבי המצב ההטרוזיגוטי והן לגבי המצב ההומוזיגוטי. 
מבין שני מצבי המוטציה, המצב ההומוזיגוטי מצביע על סיכון גבוה יותר לפתח אירועים של קרישת הדם.