20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  05.12.2018 

פקטור קרישה 2 – פרותרומבין 20210

Prothrombin 20210= Factor II (קוד בדיקה: 5619)

עדכון אחרון:  05.12.2018 

תחומים:

קרישת הדם

נושאים:

המטולוגיה (דם) | בדיקות גנטיות

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Normal - לא נמצאה מוטציה בגן.

ערכים שאינם תקינים

נמצאה מוטציה בגן. סוגי המוטציה:
  • הטרוזיגוטית (Heterozygote) - רק גן אחד שאחראי לייצור פרותרומבין פגום.
  • הומוזיגוטית (Homozygote) - שני הגנים שאחראיים לייצור פרותרומבין פגומים.
 

הסבר לתוצאות

המצב ההומוזיגוטי הוא מצב נדיר ביותר וחמור יותר מהמצב ההטרוזיגוטי. מוטציה בפרותרומבין גורמת למצבי קרישות יתר של הדם.