21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח
עידכון אחרון:  17.12.2017 

התייעצות עם מומחים בארץ - תנאי הזכאות

במקרים שבהם נדרשת חוות דעת שנייה, ניתן להתייעץ עם רופאים מומחים ממגוון תחומים שפועלים במסגרת פרטית. הזכאות ניתנת רק לפגישות עם רופאים מומחים בארץ ורק לרופאים מרשימת היועצים.

זכויות חברי מכבי שלי

הזכאות

הזכאות לחברי מכבי שלי עד גיל 65 זהה לזכאות הניתנת במסגרת מכבי זהב.

הזכאות כוללת 3 פגישות ייעוץ בשנת חברות, עם מנתח פרטי בהסדר ו/או יועץ בכל תחום אחר שאינו מנתח והכלול ברשימה.

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי בני 65 ומעלה

חברי מכבי שלי בני למעלה מ-65 זכאים בנוסף לאחת משתי ההטבות הבאות בכל שנת חברות:
 • תוספת ייעוצים - שתי פגישות ייעוץ נוספות עם מנתח פרטי בהסדר ו/או יועץ שאינו מנתח והכלול ברשימה.
 • זכאות לחוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף - פגישת ייעוץ אחת לשם קבלת חוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף ממומחה ברפואת משפחה, גריאטריה או פסיכיאטריה הכלול ברשימת היועצים.
חוות דעת לאפוטרופסות גוף הינה הערכת יכולתו של אדם לדאוג לעצמו ולבריאותו בשל מצבים רפואיים שונים ו/או בשל גילו המתקדם. חוות הדעת תוגש לבסוף לבית משפט לקבלת החלטה בנושא ולמינוי אפוטרופוס (אחראי על אותו אדם) במידת הצורך.
  תקופת המתנה - 12 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

דגשים והבהרות

 • התייעצות היא רק בגין בעיה רפואית של החבר עצמו.
 • התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי זהב" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
 • הזכאות לייעוץ, הינה לתחום הייעוץ אשר הוגדר ומפורסם לצד שמו של היועץ.
 • ניתן לממש את הזכאות לייעוץ רק במרפאה שפרטיה מצוינים ברשימת היועצים המפורטת.
 • המלצת הרופא היועץ לטיפול או שירות כלשהו, איננה מחייבת את מכבי. הבקשה תיבחן, והיא תאושר רק במידה שעומדת בכללי סל הבריאות או שירותי הבריאות הנוספים של מכבי.
 

זכויות הנובעות ממכבי זהב

ייעוץ אצל רופא שהוא מנתח פרטי בהסדר

מה לא ייחשב כהתייעצות:

 • יעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
 • חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, כולל חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף.
 • התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות (כולל ייעוץ לפני או אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
 • ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ, שאינו היועץ המומחה עצמו.
 • התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים תוכר על פי סעיף זה רק כחלק מאבחונה של בעיית פריון של החבר. במקרה זה יאושרו עד 2 התייעצויות בשנה בתחום האמור, וזאת אצל רופא שתחום הייעוץ שלו הוא פריון הגבר.
 • טיפולי IVF/ דיקור מי שפיר/ סקירת מערכות/ בדיקת סיסי שיליה - לא יינתן החזר גם במסגרת הפעולה/בדיקה וגם הייעוץ, אלא בגין הפעולה/בדיקה בלבד לפי כללי התקנון.

 עלות

 • ההשתתפות העצמית תיגבה במרפאת הרופא בהסדר או בבית החולים בו יבוצע הייעוץ, בהתאם לרשימת היועצים והמנתחים שבהסדר  >>
 • במקרה של מפגש שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא בהסדר מתוך הרשימה, תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ.

היכן

 

תהליך מימוש הזכאות

 • יש להגיע לפגישת הייעוץ עם כרטיס מכבי או תעודת זהות, לשם זיהוי ובדיקת זכאות.
 • היועץ ימסור לחבר מכתב סיכום ייעוץ.

ייעוץ אצל רופא פרטי בהסדר

מה לא ייחשב כהתייעצות:

 • יעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
 • חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, כולל חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף.
 • התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות (כולל ייעוץ לפני או אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
 • ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ, שאינו היועץ המומחה עצמו.
 • התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים תוכר על פי סעיף זה רק כחלק מאבחונה של בעיית פריון של החבר. במקרה זה יאושרו עד 2 התייעצויות בשנה בתחום האמור, וזאת אצל רופא שתחום הייעוץ שלו הוא פריון הגבר.
 • טיפולי IVF/ דיקור מי שפיר/ סקירת מערכות/ בדיקת סיסי שיליה - לא יינתן החזר גם במסגרת הפעולה/בדיקה וגם הייעוץ, אלא בגין הפעולה/בדיקה בלבד לפי כללי התקנון. במקרה של מפגש שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא בהסדר מתוך הרשימה, תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ.
 • פיענוח בדיקות - ייעוצים הנלווים לבדיקת חוות דעת שנייה, ביחס לבדיקות שכבר בוצעו ופוענחו במסגרת סל הבריאות טרם ההגעה ליועץ, או בבדיקות אולטרסאונד.
 • טיפול פסיכותרפי, חוץ מטיפולים המבוצעים על ידי פסיכיאטר.
 • ביצוע מבחן קשב ממוחשב.

עלות

ההשתתפות העצמית תיגבה במרפאת הרופא בהסדר או בבית החולים בו יבוצע הייעוץ, בהתאם לרשימת היועצים והמנתחים >>

היכן

תהליך מימוש הזכאות

 • יש להגיע לפגישת הייעוץ עם כרטיס מכבי או תעודת זהות, לשם זיהוי ובדיקת זכאות.
 • היועץ ימסור לחבר מכתב סיכום ייעוץ.

יעוץ אצל רופא פרטי שאינו בהסדר (במסלול החזר)

מה לא ייחשב כהתייעצות:

 • יעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
 • חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, כולל חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף.
 • התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות (כולל ייעוץ לפני או אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
 • ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ, שאינו היועץ המומחה עצמו.
 • התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים תוכר על פי סעיף זה רק כחלק מאבחונה של בעיית פריון של החבר. במקרה זה יאושרו עד 2 התייעצויות בשנה בתחום האמור, וזאת אצל רופא שתחום הייעוץ שלו הוא פריון הגבר.
 • טיפולי IVF/ דיקור מי שפיר/ סקירת מערכות/ בדיקת סיסי שיליה - לא יינתן החזר גם במסגרת הפעולה/בדיקה וגם הייעוץ, אלא בגין הפעולה/בדיקה בלבד לפי כללי התקנון. במקרה של מפגש שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא בהסדר מתוך הרשימה, תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ.
 • פיענוח בדיקות - ייעוצים הנלווים לבדיקת חוות דעת שנייה, ביחס לבדיקות שכבר בוצעו ופוענחו במסגרת סל הבריאות טרם ההגעה ליועץ, או בבדיקות אולטרסאונד.
 • טיפול פסיכותרפי, חוץ מטיפולים המבוצעים על ידי פסיכיאטר.
 • ביצוע מבחן קשב ממוחשב.

עלות

בכל בתי החולים או המרפאות (כולל שר"פ שערי צדק): יינתן החזר לאחר שהייעוץ ישולם במלואו בהתאם לרשימת היועצים והמנתחים >> 

היכן

תהליך מימוש הזכאות

ניתן לפנות ליועץ הכלול ברשימה בלבד, ולהגיש בקשה לקבלת החזר בגין ההתייעצות איתו.
לצורך קבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים:
 1. מכתב סיכום רפואי של הביקור, שנכתב על ידי הרופא המייעץ. ללא מכתב זה לא ניתן יהיה לקבל את ההחזר. מכתב הסיכום יכלול: אבחנה רפואית, מה הסיבה שבגינה בוצעה פנייה לייעוץ, מה המלצות הרופא.
 • מכתב הסיכום מיועד לשם קבלת ההחזר בלבד ולא יועבר לתיק הרפואי.
2. קבלה וחשבונית מקוריות - כאשר הייעוץ ניתן אצל רופא פרטי במרפאתו הפרטית – נדרשות קבלה וחשבונית מקוריות עם שם הרופא המייעץ וחותמתו האישית.
כאשר הייעוץ ניתן במסגרת מכון פרטי/שר"פ הדסה – הקבלה והחשבונית יהיו של המכון/השר"פ עם שם הרופא המייעץ וחותמת של המכון/השר"פ.
3. לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא. את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי

תוספת ייעוציים לבני 65+

הזכאות

אחת משתי ההטבות הבאות בכל שנת חברות:
 • שתי פגישות ייעוץ נוספות עם מנתח פרטי בהסדר ו/או יועץ שאינו מנתח והכלול ברשימה
 • זכאות לחוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף - פגישת ייעוץ אחת לשם קבלת חוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף ממומחה ברפואת משפחה, גריאטריה או פסיכיאטריה הכלול ברשימת היועצים.
  

עלות

 • ההשתתפות העצמית תיגבה במרפאת הרופא בהסדר או בבית החולים בו יבוצע הייעוץ, בהתאם לרשימת היועצים והמנתחים >>
 • ייעוץ לשם חוות דעת בנושא אפוטרופסות גוף - יינתן החזר בגובה 80% לייעוץ ועד לתקרה של 1,222 ש"ח, הנמוך מביניהם.
  אם נוצלו ארבעה מבין חמשת הייעוצים להם זכאי החבר בשנת חברות, והוא מעוניין לקבל יעוץ בנושא אפוטרופוסות גוף, יינתן לו החזר בגובה 80% לייעוץ ועד לתקרה של 611 ש"ח, הנמוך מביניהם.

 

היכן

בהתאם למפורט במסלול מגן זהב בתחילת עמוד זה.
 • כל תנאי הזכאות במסלול מכבי זהב חלים על ההרחבה לחברי מכבי שלי
 

החרגות כלליות

במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו
 • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
 • נכה משרד הביטחון בשיעור 20% ומעלה
 • נפגע תאונות דרכים
 • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי
 • רפואה משלימה
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף התייעצות אחת בשנת ביטוח עם רופא מנתח הכלול ברשימה.  
 
מכבי זהב 3 התייעצויות סך הכל בשנת ביטוח מבין האופציות הבאות:

1. התייעצות עם מנתח פרטי או רופא פרטי אחר, שבהסדר ומופיע ברשימה – בהשתתפות עצמית על פי המצוין בה ו/או
2. התייעצות עם יועץ שאינו בהסדר - בקבלת החזר של 80% ועד לתקרה של 611 ₪.
 
מכבי שלי
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
למעט תעריפי התרופות, התקנון עדכני לינואר 2018. למחירון התרופות המעודכן >