18 אוקטובר 2018 ט' חשון תשע"ט
עידכון אחרון:  17.05.2018 

התייעצות עם מומחים בארץ - תנאי הזכאות

במקרים שבהם נדרשת חוות דעת שנייה, ניתן להתייעץ עם רופאים מומחים ממגוון תחומים שפועלים במסגרת פרטית. הזכאות ניתנת רק לפגישות עם רופאים מומחים בארץ.
עידכון אחרון:  17.05.2018 

זכויות חברי מכבי כסף

הזכאות

ייעוץ לשם קבלת חוות דעת שניה לקראת ניתוח, עם רופא מנתח המופיע במדריך השירותים ברשימת היועצים בשירותי הבריאות הנוספים.

הזכאות היא להתייעצות אחת בשנת חברות.

שימו לב - רשימת הייעוצים שאינם נכללים בזכאות זו

 • ייעוץ בתחום הריון ומיילדות, לרבות מעקבי הריון.
 • ייעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
 • חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, כולל חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף (פרט לחברי מכבי שלי בני 65 ומעלה).
 • התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות (כולל ייעוץ לפני או אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
 • ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ, שאינו היועץ המומחה עצמו.
 • התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים תוכר על פי סעיף זה רק כחלק מאבחונה של בעיית פריון של החבר. במקרה זה יאושרו עד 2 התייעצויות בשנה בתחום האמור, וזאת אצל רופא שתחום הייעוץ שלו הוא פריון הגבר.
 • טיפולי IVF/ דיקור מי שפיר/ סקירת מערכות/ בדיקת סיסי שיליה - לא יינתן החזר גם במסגרת הפעולה/בדיקה וגם הייעוץ, אלא בגין הפעולה/בדיקה בלבד לפי כללי התקנון.
 • ביצוע מבחן קשב ממוחשב.
 • טיפול פסיכותרפי, למעט טיפולים אצל פסיכיאטר.
 • עלות

  • הייעוץ בתשלום השתתפות עצמית. גובה ההשתתפות העצמית מפורט במדריך לשירותים בפרטי השירות של כל יועץ.
  • במקרה של מפגש עם מנתח שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא בהסדר מתוך הרשימה, תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ.

   

  היכן

  ברחבי הארץ, אצל מנתחים שמופיעים במדריך השירותים ברשימת היועצים בשירותי הבריאות הנוספים. 


  לאיתור מנתחים המבצעים ייעוצים, סננו את תוצאות החיפוש דרך הבר הצידי בסנן 'מי הרופא' ל-רופאים במשלים (שב"ן) וודאו שהרופא מתויג גם ל-"ניתוחים וטיפולים במשלים" וגם ל"יעוץ במשלים". לדוגמא:
   

  תהליך מימוש הזכאות

  • ודאו כי סוג הייעוץ המבוקש אינו מופיע ברשימת היעוצים שאינם נכללים בזכאות, המופיעה מעלה בעמוד זה.
  • יש להגיע לפגישת הייעוץ עם כרטיס מכבי או תעודת זהות, לשם זיהוי ובדיקת זכאות.
  • היועץ ימסור לחבר מכתב סיכום ייעוץ.
  • התשלום ייגבה במרפאת הרופא או בבית החולים בו יבוצע הייעוץ.

   

  הנחיות ומידעהנחיות ומידע

  • התייעצות היא רק בגין בעיה רפואית של החבר עצמו.
  • הזכאות לייעוץ הינה לתחום הייעוץ אשר הוגדר ומפורסם לצד שמו של היועץ במדריך השירותים.
  • ניתן לממש את הזכאות רק במרפאה שכתובתה מצוינת ברשימת היועצים המפורטת, תחת פרטי הרופא.
  • התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי זהב" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
  • המלצת הרופא היועץ לטיפול או שירות כלשהו, איננה מחייבת את מכבי. הבקשה תיבחן, והיא תאושר רק במידה שעומדת בכללי סל הבריאות או שירותי הבריאות הנוספים של מכבי.
  • סיכום הייעוץ יכנס לתיק הרפואי הממוחשב, אך לא יהיה חשוף לרופאים במכבי, אלא אם החבר יבחר להציגו בפני הרופא.
  במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
  • נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
  • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.
  • נפגע תאונת עבודה שאירעה בקופת חולים אחרת.
  • נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
   תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
  הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי.
   
  מכבי כסף התייעצות אחת בשנת חברות עם רופא מנתח המופיע במדריך השירותים ואינו רופא מכבי בקהילה.  
   
  מכבי זהב
   
  מכבי שלי
      
   

   בנוסף לזכויות הנובעות ממכבי זהב:

  לבני 65 ומעלה: תוספת של שני ייעוצים בשנת חברות עם רופאים המופיעים במדריך השירותים שאינם רופאי מכבי בקהילה, או ייעוץ אחד בתחום אפוטרופסות גוף.
  לנשים בהריון: החזר של 75% עד תקרה מצטברת של 8,000 ש"ח על ייעוצים עם רופאים מומחים - ללא הגבלה על מספר הייעוצים, במסגרת צ'ק כיסוי - סל הריון.
  כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >