19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח
עידכון אחרון:  17.12.2017 

התייעצות עם מומחים בארץ - תנאי הזכאות

במקרים שבהם נדרשת חוות דעת שנייה, ניתן להתייעץ עם רופאים מומחים ממגוון תחומים שפועלים במסגרת פרטית. הזכאות ניתנת רק לפגישות עם רופאים מומחים בארץ ורק לרופאים מרשימת היועצים.

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף התייעצות אחת בשנת ביטוח עם רופא מנתח הכלול ברשימה.  
 
מכבי זהב 3 התייעצויות סך הכל בשנת ביטוח מבין האופציות הבאות:

1. התייעצות עם מנתח פרטי או רופא פרטי אחר, שבהסדר ומופיע ברשימה – בהשתתפות עצמית על פי המצוין בה ו/או
2. התייעצות עם יועץ שאינו בהסדר - בקבלת החזר של 80% ועד לתקרה של 611 ₪.
 
מכבי שלי