19 אפריל 2018 ד' אייר תשע"ח
עידכון אחרון:  01.04.2018 

התייעצות עם מומחים בארץ - תנאי הזכאות

במקרים שבהם נדרשת חוות דעת שנייה, ניתן להתייעץ עם רופאים מומחים ממגוון תחומים שפועלים במסגרת פרטית. הזכאות ניתנת רק לפגישות עם רופאים מומחים בארץ ורק לרופאים מרשימת היועצים.

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף התייעצות אחת בשנת ביטוח עם רופא מנתח המופיע במדריך השירותים ואינו רופא מכבי בקהילה.  
 
מכבי זהב
  • בהשתתפות עצמית, בהתאם למפורט במדריך השירותים.
  • בקבלת החזר של 80% ועד לתקרה של 612 ₪.
 
מכבי שלי
    
 

 בנוסף לזכויות הנובעות ממכבי זהב:

לבני 65 ומעלה: תוספת של שני ייעוצים עם רופאים המופיעים במדריך השירותים שאינם רופאי מכבי בקהילה, או ייעוץ אחד בתחום אפוטרופסות גוף.