20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  09.08.2010 

קרצינומה - אנטיגן 15-3 (בדם)

CA-15.3 (קוד בדיקה: 6135)

עדכון אחרון:  09.08.2010 

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

סמנים מטבוליים

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך אינו שולל את קיומה של מחלה ממארת, וערך גבוה אינו מעיד בהכרח על נוכחות מחלה כזו. רמת הסמן יכולה להיות גבוהה גם במצבים שאינם סרטניים, כמו כיב במערכת העיכול.
השינויים בערכים עם הזמן מהווים כלי שימושי למעקב. אין משמעות לערך בנקודת זמן בודדת.

במהלך טיפול בסרטן שד גרורתי

במהלך ארבעה עד שישה שבועות מראשיתו של טיפול חדש, יכולה להימדד עליה ברמת הסמן בדם שאינה מצביעה על העדר תגובה לטיפול.
עליה ברמת הסמן בדם במהלך טיפול בסרטן שד גרורתי יכולה להעיד על כישלון טיפולי. יש צורך בבדיקות נוספות על מנת לאשר קביעה זו. עם זאת, כאשר לא ניתן לקבוע את מצב המחלה באמצעים אחרים, בדיקת הסמן תהיה הפרמטר לפיו יקבע כישלון הטיפול.
על מנת לפרש את תוצאות הבדיקה יש לדון בהן עם הרופא המטפל ולהתאימן למצבה הכולל של המטופלת.