18 יולי 2019 ט"ו תמוז תשע"ט
עדכון אחרון:  09.08.2010 

אנטיגן קרצינואמבריוני (בדם)

CEA (קוד בדיקה: 2378)

עדכון אחרון:  09.08.2010 

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

סמנים מטבוליים

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך אינו שולל את קיומה של מחלה ממארת, וערך גבוה אינו מעיד בהכרח על נוכחות מחלה כזו.
השינויים בערכים עם הזמן מהווים כלי שימושי למעקב. אין משמעות לערך בנקודת זמן בודדת.
במהלך ארבעה עד שישה שבועות מראשיתו של טיפול כימותראפי חדש, יכולה להימדד עליה ברמת הסמן בדם שאינה מצביעה על העדר תגובה לטיפול.
עליה ברמת הסמן בדם במהלך הטיפול בסרטן מעי גס או סרטן חלחולת גרורתי דורשת התייחסות וביצוע בדיקות הדמיה, על מנת לוודא האם המחלה מחמירה.
על מנת לפרש את תוצאות הבדיקה יש לדון בהן עם הרופא המטפל ולהתאימן למצבה הכולל של המטופלת.