26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.12.2016 

חלבון אלפא עוברי כסמן סרטני (בדם)

A.F.P.- TM (קוד בדיקה: 2105)

עדכון אחרון:  01.12.2016 

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

סמנים מטבוליים

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך אינו שולל את קיומה של מחלה ממארת, וערך גבוה אינו מעיד בהכרח על נוכחות מחלה כזו.
על מנת לפרש את תוצאות הבדיקה יש לדון בהן עם הרופא המטפל ולהתאימן למצבה הכולל של המטופלת.
ערך גבוה צפוי להימדד אצל נשים בהריון. הדבר נחשב תקין.
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • סרטן בכבד.
  • סרטן באשכים.
  • סרטן שחלות.
  • גידולים אחרים - בקיבה, במעי, הריאות, בשד או לימפומה.
  • הרס תאי הכבד כתוצאה משחמת הכבד או צהבת נגיפית כרונית.