26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  09.08.2010 

ביופסיית שאיבה באמצעות מחט

Fine Needle Aspiration (קוד בדיקה: 1149)

עדכון אחרון:  09.08.2010 

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

לא נמצאו תאים פתולוגיים, כלומר תאים המזוהים עם מחלה כלשהי.

ערכים שאינם תקינים

הממצאים יפורטו בתשובה.

הסבר לתוצאות

לקבלת תוצאות הבדיקה יש לפנות לרופא המטפל.