24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  09.08.2010 

ביופסיית שאיבה באמצעות מחט

Fine Needle Aspiration (קוד בדיקה: 1149)

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

לא נמצאו תאים פתולוגיים, כלומר תאים המזוהים עם מחלה כלשהי.

ערכים שאינם תקינים

הממצאים יפורטו בתשובה.

הסבר לתוצאות

לקבלת תוצאות הבדיקה יש לפנות לרופא המטפל.