26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  09.08.2010 

רצפטור לפרוגסטרון (בדגימת רקמה)

PRs , Progesterone receptors

עדכון אחרון:  09.08.2010 

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

Progesterone receptors - Positive או PRs positive: גידולים המבטאים רצפטורים לאסטרוגן נקראים "חיוביים", וצפויים להגיב לטיפול הורמוני.
Progesterone receptors - Negative או PRs negative: גידולים שאינם מבטאים רצפטורים לאסטרוגן נקראים "שליליים", ואינם מגיבים לטיפולים הורמוניים.