18 מרץ 2018 ב' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  09.08.2010 

ביופסיה

Biopsy 1 (קוד בדיקה: 8300)

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

רקמה תקינה ללא ממצאים פתולוגיים, כלומר כאלו המזוהים עם מחלה כלשהי.

ערכים שאינם תקינים

הממצאים יפורטו בתשובת המעבדה.

הסבר לתוצאות

יש לדון בממצאים עם הרופא המטפל.