26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  09.08.2010 

ביופסיה

Biopsy 1 (קוד בדיקה: 8300)

עדכון אחרון:  09.08.2010 

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

רקמה תקינה ללא ממצאים פתולוגיים, כלומר כאלו המזוהים עם מחלה כלשהי.

ערכים שאינם תקינים

הממצאים יפורטו בתשובת המעבדה.

הסבר לתוצאות

יש לדון בממצאים עם הרופא המטפל.