12 יולי 2020 כ' תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  09.08.2010 

ביופסיה

Biopsy 1 (קוד בדיקה: 8300)

עדכון אחרון:  09.08.2010 

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

רקמה תקינה ללא ממצאים פתולוגיים, כלומר כאלו המזוהים עם מחלה כלשהי.

ערכים שאינם תקינים

הממצאים יפורטו בתשובת המעבדה.

הסבר לתוצאות

יש לדון בממצאים עם הרופא המטפל.