22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  09.08.2010 

סרטן מעי גס תורשתי - HNPCC - מוטציה (בדם)

Hereditary Non - polyposis colon cancer , HNPCC

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

פתולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי) - לא נמצאה מוטציה בגן. 

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי) - נמצאה מוטציה בגן. 

הסבר לתוצאות

הסבר יינתן בתשובת המכון הגנטי.