24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  09.08.2010 

ציטולוגיה (בשתן)

Urine Cytology 1 (קוד בדיקה: 8104)

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

בדיקות שתן

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

ללא ממצא פתולוגי, כלומר כזה המזוהה עם מחלה מסוימת. 

ערכים שאינם תקינים

הממצאים יפורטו בתשובת המעבדה. 

הסבר לתוצאות

לשם קבלת התשובה הפתולוגית ופירוש התוצאות יש לפנות לרופא המטפל.