29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב
עדכון אחרון:  27.11.2018 

ציטולוגיה (בשתן)

Urine Cytology 1 (קוד בדיקה: 8104)

עדכון אחרון:  27.11.2018 

תחומים:

מחלות גידוליות

נושאים:

בדיקות שתן

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ללא ממצא פתולוגי, כלומר כזה המזוהה עם מחלה מסוימת. 

ערכים שאינם תקינים

הממצאים יפורטו בתשובת המעבדה. 

הסבר לתוצאות

לשם קבלת התשובה הפתולוגית ופירוש התוצאות יש לפנות לרופא המטפל.