20 ינואר 2018 ד' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  11.08.2010 

ליפופרוטאין בצפיפות גבוהה (בדם)

HDL-Cholesterol (קוד בדיקה: 3718)

תחומים:

שומנים בדם

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

רמת ה-HDL הרצויה לאדם בריא היא 40 מיליגרם למיליליטר ומעלה.

ערכים שאינם תקינים

רמה נמוכה מ- 40 מיליגרם למיליליטר.

הסבר לתוצאות

הבדיקה נערכת כחלק מבדיקת שומנים בדם. להסבר על תוצאות חלקי הבדיקה הנוספים: