05 יולי 2022 ו' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  17.08.2010 

חומצה 5 הידרוקסיאינדולאצטית (בשתן)

(HIAA 5 (U (קוד בדיקה: 3497)

עדכון אחרון:  17.08.2010 

נושאים:

אנדוקרינולוגיה | בדיקות שתן

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.


ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.
 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהטווח התקני.
 

הסבר לתוצאות

חוסר הקפדה על דיאטה נכונה כמה ימים לפני מועד הבדיקה יגרום לערך גבוה מהתקין ואינו מאפשר פענוח של תוצאות הבדיקה.
 
תיתכן השפעה של נטילת תרופות על תוצאות הבדיקה.
 
ערך גבוה (שאינו תקין) יכול להצביע על קיומן של שאתות מסוג קרצינואיד (Carcinoid).