16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח
עדכון אחרון:  17.08.2010 

חומצה 5 הידרוקסיאינדולאצטית (בשתן)

(HIAA 5 (U (קוד בדיקה: 3497)

נושאים:

אנדוקרינולוגיה | בדיקות שתן

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.


ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.
 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהטווח התקני.
 

הסבר לתוצאות

חוסר הקפדה על דיאטה נכונה כמה ימים לפני מועד הבדיקה יגרום לערך גבוה מהתקין ואינו מאפשר פענוח של תוצאות הבדיקה.
 
תיתכן השפעה של נטילת תרופות על תוצאות הבדיקה.
 
ערך גבוה (שאינו תקין) יכול להצביע על קיומן של שאתות מסוג קרצינואיד (Carcinoid).