21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  08.12.2019 

הורמון מגרה תירואיד - TSH (בדם)

TSH (קוד בדיקה: 4443)

עדכון אחרון:  08.12.2019 

תחומים:

בלוטת המגן (התריס)

נושאים:

אנדוקרינולוגיה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

רמת TSH שאינה תקינה מצריכה המשך בירור. כדי לפרש את תוצאות בדיקת TSH יש צורך בבדיקת T4.

פירוש התוצאות בשילוב עם תוצאות בדיקות T3, T4

רמת TSH נמוכה ורמה גבוהה של הורמוני בלוטת התריס מעידות על יתר פעילות בלוטת התריס. כלומר, ייצור מוגבר של הורמונים על ידי הבלוטה הגורם לרמה נמוכה של TSH.
רמת TSH נמוכה ורמת ההורמונים T3 ו-T4 תקינה יכולות להעיד יתר פעילות קלה מאוד של הבלוטה.
רמת TSH גבוהה ורמה נמוכה של הורמוני בלוטת התריס מעידה על תת-פעילות של בלוטת התריס. הבלוטה אינה מייצרת T3 ו-T4 בכמות מספיקה וכפיצוי לכך עולה רמת TSH.
רמת TSH גבוהה ורמת הורמונים תקינה יכולות להוות סימן לתת-פעילות קלה מאוד של הבלוטה.
רמה גבוהה הן של TSH והן של הורמוני התריס מרמזת לאפשרות של הפרשת יתר של TSH בבלוטת יתרת המוח (היפופיזה).
רמת TSH נמוכה יחד עם רמת הורמונים יכולה להצביע על תת-פעילות של בלוטת יתרת המוח, הסובלת מליקוי בהפרשת TSH.
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים
  • תת-פעילות של בלוטת התריס (היפותירואידיזם).
  • כריתה כירורגית של בלוטת התריס או טיפול ביוד רדיואקטיבי להרס של הבלוטה.
  • חוסר התפתחות מולדת של בלוטת התריס.
  • דלקת של בלוטת התריס.
  • יתר פעילות בלוטת יתרת המוח .
  • גידול מפריש TSH .
 
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • יתר פעילות בלוטת התריס (היפרתירואידיזם).
  • מינון יתר של אלטרוקסין (טיפול חלופי בהורמוני הבלוטה).