01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.03.2019 

תירואיד פראוקסידאז - נוגדנים (בדם)

Thyroid Peroxidase = TPO (קוד בדיקה: 6373)

עדכון אחרון:  26.03.2019 

תחומים:

בלוטת המגן (התריס) | מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוליים או ערכים גבוהים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

תיתכן תוצאה שתצביע על ערכים גבוליים או ערכים גבוהים מהרמה התקינה, גם ללא הפרעה בתפקוד בלוטת התריס וללא תלונות כלשהן מצד הנבדק. במקרה כזה יש לעקוב אחר התפתחות סימפטומים הקשורים להפרעה בבלוטה. 
כמו כן, בדיקה תקינה אינה שוללת את אפשרות קיומה של מחלה. 
במקרה של ערכים גבוליים (Borderline) יייתכן ויהיה צורך לחזור על הבדיקה. 
ערך גבוה (שאינו תקין) יכול להצביע על קיומן של מחלות אוטואימוניות של בלוטת המגן, כגון המחלה על שם האשימוטו (Hashimoto) והמחלה על שם גרייב (Grave's).