18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  18.08.2010 

קלציטונין (בדם)

Calcitonin (קוד בדיקה: 2308)

תחומים:

בלוטת המגן (התריס)

נושאים:

אנדוקרינולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • שאת מסוג מדולרי של בלוטת התריס.
  • הגדלה שפירה של תאי C בבלוטת התריס.