03 יולי 2022 ד' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  18.08.2010 

תירוגלובולין - סמן מטבולי (בדם)

Thyroglobulin-TM (קוד בדיקה: 4432)

עדכון אחרון:  18.08.2010 

תחומים:

מחלות גידוליות | בלוטת המגן (התריס)

נושאים:

סמנים מטבוליים

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים מתחת לערך הניתן למדידה או כאשר התשובה היא Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

ערכים הניתנים למדידה. 

הסבר לתוצאות

רמה נמדדת (שאינה תקינה) תיתכן במצבים הבאים:
 
בדיקה זו היא קשה לפענוח. על מנת לפרש את תוצאות הבדיקה, יש לדון עם אנדוקרינולוג ולשלב בין תוצאות הבדיקה לממצאים רפואיים נוספים. 
לאחר טיפול בסרטן של הבלוטה, רמת תירוגלובולינים בדם שאינה מדידה מעידה כי לא נותרה בגוף רקמה של בלוטת התריס. עליה ברמת התירוגלובולינים בהמשך עשויה להעיד על חזרה של הגידול. 
נוכחות נוגדנים נגד תירוגלובולינים (Thyroglobulin Antibodies) בדם בנבדק מבטלת את יעילות הבדיקה.