21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  18.08.2010 

הפטיטיס A - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Hepatitis A IgM (קוד בדיקה: 6299)

עדכון אחרון:  18.08.2010 

תחומים:

כבד

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Hepatitis A - IgM Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

Hepatitis A - IgM Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

תוצאה שלילית מעידה כי לא זוהה זיהום חד בצהבת נגיפית מסוג A. 
תוצאה חיובית בבדיקה מלמדת על זיהום חד בצהבת נגיפית מסוג A.