21 מאי 2022 כ' אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  18.08.2010 

הפטיטיס B - נוגדנים כנגד אנטיגן הליבה (בדם)

Hepatitis B Core Ab (קוד בדיקה: 6289)

עדכון אחרון:  18.08.2010 

תחומים:

כבד

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Hepatitis B Core Ab Negative (שלילי) - אין עדות לחשיפה לנגיף הצהבת מסוג B.

ערכים שאינם תקינים

Hepatitis B Core Ab Positive (חיובי) - ערך זה מעיד על חשיפה לנגיף הצהבת מסוג B.

הסבר לתוצאות

תוצאה חיובית (שאינה תקינה) אינה מעידה האם ההדבקה בנגיף התרחשה בעבר הקרוב או הרחוק.