28 יוני 2022 כ"ט סיון תשפ"ב
עדכון אחרון:  19.08.2010 

הפטיטיס B - נוגדנים לאנטיגן פני השטח (בדם)

.Hepatitis B Surface Ab (קוד בדיקה: 6291)

עדכון אחרון:  19.08.2010 

תחומים:

כבד

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

Hepatitis B Surface Ab Positive (חיובי)

כמות נוגדנים גדולה מ mIU/ml 10 נחשבת לחיובית.
ערך חיובי בבדיקה מעיד שהגוף מחוסן מפני הנגיף כתוצאה חשיפה לנגיף בעבר או מקבלת חיסון.

Hepatitis B Surface Ab Negative (שלילי)

ערך שלילי מעיד כי לא הייתה חשיפה לצהבת נגיפית מסוג B בעבר וכי הנבדק אינו מחוסן מפני הנגיף.
לא ניתן לקבוע בבדיקה זו מהו ערך תקין או ערך שאינו תקין היות שכל ערך ניתן לפירוש במספר דרכים.