16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח
עדכון אחרון:  19.08.2010 

הפטיטיס C - עומס נגיפי (בדם)

Hep.C PCR Viral Load (קוד בדיקה: 63050)

תחומים:

כבד

נושאים:

וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Undetectable - לא ניתן לאתר את הנגיף בדם. 

ערכים שאינם תקינים

מתקבלת תוצאה מספרית המשקפת את כמות הנגיפים בדם. 

הסבר לתוצאות

תגובה טובה לטיפול תביא לירידה ניכרת בעומס הנגיפי ואף למצב שבו הנגיף אינו מזוהה בדם הנבדק.