18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  19.08.2010 

הפטיטיס C - עומס נגיפי (בדם)

Hep.C PCR Viral Load (קוד בדיקה: 63050)

עדכון אחרון:  19.08.2010 

תחומים:

כבד

נושאים:

וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Undetectable - לא ניתן לאתר את הנגיף בדם. 

ערכים שאינם תקינים

מתקבלת תוצאה מספרית המשקפת את כמות הנגיפים בדם. 

הסבר לתוצאות

תגובה טובה לטיפול תביא לירידה ניכרת בעומס הנגיפי ואף למצב שבו הנגיף אינו מזוהה בדם הנבדק.