26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  24.08.2010 

הפטיטיס מסוג B- בדיקת החומר הגנטי (בדם)

Hepatitis B PCR (קוד בדיקה: 6292)

עדכון אחרון:  24.08.2010 

תחומים:

כבד

נושאים:

וירולוגיה (מחלות נגיפיות)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

HBV DNA not detected - לא ניתן לאתר חומר גנטי של הנגיף בדם הנבדק.

ערכים שאינם תקינים

HBV DNA detected - ניתן לאתר חומר גנטי של הנגיף בדם הנבדק.

הסבר לתוצאות

כאשר ניתן לאתר את החומר הגנטי של הנגיף בדם יינתן על פי רוב גם ערך מספרי.
כאשר רמת הנגיף בדם היא חיובית אבל מתחת או מעל לטווח הזיהוי של המכשיר, לא יצויין הערך הכמותי במדויק, אך יצויין כי זוהה הנגיף בצירוף הערה האם רמת הנגיף גבוהה או נמוכה.