16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.08.2010 

קראטין פוספוקינאז (בדם)

CK (קוד הבדיקה: 2550)

עדכון אחרון:  26.08.2010 

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

במידה שקיים חשד לנזק לשריר הלב, נבדקת רמת CPK בדם מדי כמה שעות. במידה שחלה עליה ברמת האנזים ייבדק האיזו-אנזים האופייני לשריר הלב (CK-MB). 
כאשר רמת CK-MB עולה על 5 אחוזים מכלל ה-CPK ניתן להסיק כי הנזק הוא לשריר הלב. 
כיום קיימת בדיקה רגישה יותר לזיהוי פגיעה בשריר הלב ולכן בדיקת CPK משמשת בעיקר לאבחון פגיעה בשרירי השלד. 
נזק לשרירי השלד אינו בהכרח תוצאה של מחלה או מצב פתולוגי ויכול להיגרם גם כתוצאה ממאמץ גופני ממושך או ממתן זריקה לתוך השריר. 
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • אוטם שריר הלב.
  • דלקת של שריר הלב.
  • פגיעה בשרירי השלד כתוצאה מחבלה, ניתוח, פרכוס, מחלת שריר או מתן זריקה לשריר.
  • תרופות להורדת כולסטרול.
  • שימוש בקוקאין או אלכוהול.
  • פעילות גופנית נמרצת.
  • אירוע מוחי.
 
ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • ירידה או דילול במסת השריר.