05 יולי 2022 ו' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.08.2010 

לקטאט דהידרוגנאז (בדם)

LDH-Lactic Dehydrogenase (קוד הבדיקה: 3615)

עדכון אחרון:  26.08.2010 

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים ברמה התקנית.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

במקרה של פירוק כדוריות הדם האדומות בדגימה לאחר נטילתה, יתקבל בתוצאות ערך LDH גבוה שאינו משקף את רמתו בגוף.
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • פגיעה ומחלות של שריר השלד ושריר הלב.
  • מחלות הגורמות לפירוק מוגבר של כדוריות הדם האדומות.
  • מחלות ריאה.
  • מחלות כבד.
  • מחלות כליה.
  • אירוע מוח.
  • תרופות.
  • מחלות ממאירות.