25 מאי 2022 כ"ד אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  07.12.2018 

גלוקוז 6 פוספאט דהידרוגנאז (בדם)

G6PD Quantitative (קוד הבדיקה: 2955)

עדכון אחרון:  07.12.2018 

נושאים:

כימיה בדם | המטולוגיה (דם) | בדיקות גנטיות

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

חסר באנזים מעיד על סיכון להרס כדוריות הדם האדומות עקב נטילת תרופות מסוימות, חשיפה לפול או זיהום חד.