01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  19.03.2019 

חומצה אורית (בדם)

(Uric Acid (B (קוד הבדיקה: 4550)

עדכון אחרון:  19.03.2019 

תחומים:

מחלות פרקים

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

היות שחומצת שתן הינה תוצר פירוק תאי, עלייה ברמתה בדם יכולה לנבוע מתזונה עשירה בבשר אדום, איברים פנימיים וכדומה. בקרב אנשים בריאים הדבר אינו מהווה בעיה בדרך כלל, אך אצל חולי שיגדון (gout) הוא עלול לגרום להתקף.
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • מחלות כליה.
  • נטייה משפחתית (בעיות מולדות בחילוף חומרים).
  • פירוק מסיבי של תאים (מחלות סרטן, הקרנות, כימותרפיה וכדומה).
  • תרופות.