24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  26.08.2010 

פירידוקסין (בדם)

Vitamin B6 (קוד הבדיקה: 4207)

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • אלכוהוליזם.
  • שימוש בתרופות (הידרלזין, פניצילאמין, לבודופה).
  • ספיגה לקויה במעי.
  • תת תזונה.