20 פברואר 2018 ה' אדר תשע"ח
עדכון אחרון:  26.08.2010 

קרניטין (בדם)

(Carnitine (B (קוד הבדיקה: 2726)

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך ייתכן במצבים הבאים:
  • חסר תזונתי.
  • מחלות כליה.
  • פגם מלידה.
  • נטילת תרופות (Valporic acid).