24 מאי 2022 כ"ג אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  30.08.2010 

תירוגלובולין - נוגדנים (בדם)

Thyroglobulin Ab (קוד הבדיקה:6800)

עדכון אחרון:  30.08.2010 

תחומים:

בלוטת המגן (התריס) | מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

ערך חיובי (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
  • מחלות אוטואימוניות של בלוטת התריס.
  • דלקת בלוטת התריס שלאחר לידה.
  • דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatiod arthritis).
  • מחלות אוטואימוניות שאינן קשורות לבלוטת התריס.
  • תת-פעילות או יתר פעילות של בלוטת התריס
  • שאת (גידול) של בלוטת התריס.