24 מרץ 2018 ח' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  30.08.2010 

שעלת - נוגדנים מסוג IgA (בדם)

Pertussis IgA (קוד הבדיקה: 66150)

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

pertussis IgA Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

pertussis IgA Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי (תקין) היא כי אין עדות להדבקה חדה בחיידק השעלת. 
ערך חיובי מעיד כי קיימת אפשרות של הדבקה חדה בחיידק, או שהבדיקה התבצעה בסמוך לקבלת החיסון נגד הנגיף.