16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  30.08.2010 

שעלת - נוגדנים מסוג IgA (בדם)

Pertussis IgA (קוד הבדיקה: 66150)

עדכון אחרון:  30.08.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

pertussis IgA Negative (שלילי). 

ערכים שאינם תקינים

pertussis IgA Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי (תקין) היא כי אין עדות להדבקה חדה בחיידק השעלת. 
ערך חיובי מעיד כי קיימת אפשרות של הדבקה חדה בחיידק, או שהבדיקה התבצעה בסמוך לקבלת החיסון נגד הנגיף.