19 אוגוסט 2019 י"ח אב תשע"ט
עדכון אחרון:  30.08.2010 

שעלת - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

pertussis (IgG) antibodies (קוד הבדיקה: 66152)

עדכון אחרון:  30.08.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

pertussis IgG Positive (חיובי)

ערך חיובי מצביע על נוכחות נוגדנים מסוג IgG נגד חיידק השעלת בדם הנבדק. נוכחותם מעידה כי הנבדק מחוסן נגד החיידק. 
הנוגדנים המחסנים מתפתחים בעקבות קבלת חיסון נגד החיידק או עקב הדבקה בחיידק בעבר. 

pertussis IgG Negative (שלילי)

המשמעות של תוצאת ערך שלילי היא כי אין עדות להדבקה בעבר בחיידק וכי הנבדק אינו מחוסן נגדו. 
בשלב החריף של המחלה ייתכן מצב שבו יש עליה בנוגדני IgM / IgA ואילו נוגדני IgG טרם הופיעו בדמו של החולה.