14 אוקטובר 2019 ט"ו תשרי תש"פ
עדכון אחרון:  30.08.2010 

שעלת - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Pertussis IgM (קוד הבדיקה: 66151)

עדכון אחרון:  30.08.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

pertussis IgM Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

pertussis IgM Positive (חיובי). 

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי (תקין) היא כי אין עדות להדבקה חדה בחיידק השעלת. 
ערך חיובי מעיד כי קיימת אפשרות של הדבקה חדה בחיידק, או שהבדיקה התבצעה בסמוך לקבלת החיסון נגד הנגיף.